Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.