Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
De las palabras griegas "hydor" (que significa agua) y "gennao" (engendrador), significando formador de agua
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Proviene del griego "helios", el sol
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
De la palabra griega "lithos" que significa piedra
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
De la palabra griega "béryllos" que derivó en el nombre de "berilo" para el mineral
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
De la palabra árabe "buraq" o del persa "burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
De la palabra latina "carbo", que significaba carbón
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
De las palabras griegas "nitron" (nitrato) y "geno" (generador). Significando formador de nitratos.
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Del griego "oxys" (ácidos) y "gennao" (generador)
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
De la palabra latina "fluere", que significa fluir
Od greckiego słowa „neos”, nowy
De la palabra griega "neon" que significa nuevo
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
De la palabra inglesa "soda" que significa sosa
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
De la palabra griega Magnesia, distrito de la región de Tesalia en Grecia
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
De la palabra latina "alumen" significando alumbre
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
El nombre "silicio" deriva del latín silex (pedernal)
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
De la palabra griega "phosphoros" que significa portador de luz
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
La palabra "azufre" se supone derivada de un vocablo sánscrito sulvere
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
De la palabra griega "chloros", que significa verde pálido
Z greckiego „argos”, nieaktywny
De la palabra griega "argos" que significa inactivo
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
De la palabra inglesa "potash", cenizas de vegetal; Como símbolo para el potasio se toma la primera letra de la palabra latina "kalium"
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
La palabra "calcio" deriva del latín "calx", que significaba cal
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
El nombre fue dado en honor de la diosa escandinava Vanadis (Diosa de la belleza)
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
De la palabra griega "chroma", que significa color

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.