Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
A görög "helois", Nap szóból
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
A görög "lithos", szikla szóból
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
A görög "beryllos", elsápad szóból
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Az arab "Buraq", perzsa "Burah" szóból. Régi magyar neve bórany.
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
A latin "carbo" szóból. Régi magyar neve széneny.
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
A latin "nitrum", a görög "Nitron" nátrium-karbonát és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve légeny.
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
A görög "oxys" sav és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve éleny.
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
A latin "fluere", folyik szóból. Régi magyar neve folyany.
Od greckiego słowa „neos”, nowy
A görög "neos", új szóból
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Latin "natrium" szóból. Régi magyar neve szikeny.
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
A görög eredetű, Thesszáliában fekvő Magnesia szigetről. Régi magyar neve kesereny.
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
A latin "alumen", timsó szóból. Régi magyar neve timany.
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
A latin "silex", kovakő szóból
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
A görög "phosphoros", fényhozó szóból, a Vénusz bolygót nevezték így, mikor megjelent napkelte előtt. Régi magyar neve vilany.
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Vegyjele a latin "Sulfur", kén szó kezdőbetűje
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
A görög "chloro", zöldessárga szóból
Z greckiego „argos”, nieaktywny
A görög "argos", tétlen szóból
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
A latin "kalium" és az arab "alkali" szavakból
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
A latin "calx", mész szavakból. Régi magyar neve mészeny.
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Régi magyar neve szineny
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
A görög "khlorosz", zöld szóból

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.