Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Van de Griekse woorden "hydro" (water) en "genes" (vormen)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Van het Griekse woord "helios", de zon
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Van het Griekse woord "lithos", steen
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Van het Griekse woord "beryllos", verbleken
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Van het Arabische woord "Buraq", Persisch "Burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Van het Latijnse woord "carbo", houtskool
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
Van het Latijnse woord "nitrum", Grieks "nitron", natuurlijk soda; en "genes", vormen
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Van deGriekse woorden "oxys", zuur, en "genes", vormen
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Van het Latijnse en Franse woord "fluere", vloeien of stromen
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Van het Griekse woord "neos", nieuw
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Van het Engelse woord "soda"; Middeleeuws Latijn, "sodanum": een middel tegen hoofdpijn
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Van Magnesia, district in Thessalië
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Van het Latijnse woord "alumen", aluin
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Van het Latijnse woord "silex", kiezelzuur, vuursteen
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Van het Griekse woord "phosphoros", lichtdragend; oude naam voor de planeet Venus bij het verschijnen voor zonsopgang
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Bekend uit de oudheid; in Genesis aangeduid als zwavel
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Van het Griekse woord "chloro", groen-geel
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Van het Griekse woord "argos", inactief
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
Van het Engelse woord "potash", potas; Latijn "kalium", Arabisch "qali", alkali
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Van het Latijnse woord "calx", kalk
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Vernoemd naar de Scandinavische Godin Vanadis
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Van het Griekse woord "chroma", kleur

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.