Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Du grec "hydro genès", créateur d'eau
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Du grec "hélios" qui signifie soleil
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Du grec "lithos", pierre, par référence à son origine minérale
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Le nom provient du grec "beryllos"
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
De l'arabe "bawraq" ou du persan "burah", blanc
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Du latin "carbo", charbon, en lien avec sa provenance
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
Du latin "nitro", soude et "gen", né
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Du grec "oxys", vif et "gen", né
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Du latin "fluere", écoulement
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Du grec "néos", nouveau
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
De l'arabe "sod" ou "souwad", plante contenant beaucoup de carbonate de sodium
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Emprunté au latin médiéval magnésia, pierre de magnésie, province d'Asie mineur
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Du latin "alumen", signifiant amer
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Du latin "silex", roche siliceuse très dure essentiellement formé de dioxyde de silicium
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Emprunté au grec "phôs", la lumière et "phoros", porter
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Le soufre vient de la racine indo-européenne "suelf" ou "swel", signifiant brûler sous forme de feu qui couve
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Emprunté au grec "khlôros", vert en lien avec la couleur de ce corps
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Du grec "argos" neutre ou inactif
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
De l'anglais "potash", symbole tiré du latin "kalium"
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Le calcium vient du latin "calx", chaux
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
D'après le nom de Vanadis, déesse de la mythologie scandinave
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Le nom dérive du mot grec "chroma" qui signifie couleur

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.