Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
아랍어로 붕사를 뜻하는 'Buraq'과 페르시아어 'Burah'에서 유래되었다.
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
그리스어로 산을 뜻하는 'oxys'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
라틴어와 프랑스어로 흐르다를 뜻하는 'fluere'에서 유래되었다.
Od greckiego słowa „neos”, nowy
그리스어로 새로움을 뜻하는 'neos'에서 유래되었다.
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
영어 'soda'와 중세 라틴에서 두통약을 뜻하던 'sodanum'에서 유래되었다.
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
그리스의 테살리아 마그네시아 지역의 'Magnesia'에서 유래되었다.
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
라틴어로 명반을 뜻하는 'alumen'에서 유래되었다.
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
라틴어로 부싯돌을 뜻하는 'silex'에서 유래되었다.
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
일출 전 나타나는 금성의 옛 이름인 '등대지기(light bearing)'를 뜻하는 그리스어 'phosphoros'에서 유래되었다.
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
고대에 알려진 바로, 창세기에서 유황을 뜻한다.
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
그리스어로 황록색을 뜻하는 'chloro'에서 유래되었다.
Z greckiego „argos”, nieaktywny
그리스어로 게으름뱅이를 뜻하는 'argos'에서 유래되었다.
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
영어로 잿물을 뜻하는 'potash'와 알칼리를 뜻하는 라틴어 'kalium', 아라비아어 'qali'에서 유래되었다.
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
라틴어로 석회를 뜻하는 'calx'에서 유래되었다.
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
스칸디나비아의 여신 'Vanadis'(바나디스)의 이름을 따서 바나듐이라고 명명했다.
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
그리스어로 색을 뜻하는 'chroma'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.