Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Від грецького слова "гідро" (вода), і "гени" (формування)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Від грецького слова "Геліос", сонце
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Від грецького слова "Lithos", камінь
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Від грецького слова "beryllos", берилу
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
No translations found
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
No translations found
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
No translations found
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
No translations found
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
No translations found
Od greckiego słowa „neos”, nowy
No translations found
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
No translations found
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
No translations found
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
No translations found
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
No translations found
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
No translations found
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
No translations found
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
No translations found
Z greckiego „argos”, nieaktywny
No translations found
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
No translations found
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
No translations found
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
No translations found
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.