Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Dalle parole greche "hydro" (acqua) e "genes" (fatto)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Il nome deriva dal greco "elios" e significa sole
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Il nome deriva dal greco "lithos", pietra
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Dalla parola greca "beryllos", berillo
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Dalla parola araba "Buraq", in persiano "Burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Il nome deriva dal latino "carbo", onis, carbone
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
Il nome deriva dal francese "azote", che prende origine dal greco azotikos, non produttore di vita
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Dalla parola greca "oxys", acido, e "genes", formazione
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Il nome deriva dal latino "fluor", flusso, da cui il minerale fluorite era impiegato quale fondente
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Dalla parola greca "neos", nuovo
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Dalla parola inglese "soda"; Latino medioevale "sodanum": un rimedio per il mal di testa
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
Il nome deriva da Magnesia, città dell'Asia Minore
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Il nome deriva alumen, allume, che veniva utilizzato come mordente nell'antica Roma
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Dalla parola latina "silex", silicio
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Dal greco "phosphoros", fascio di luce; nome antico del pianeta Venere quando appare prima dell'alba
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Il nome deriva dal latino "sulphur"
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Il nome deriva dal greco "chloros", giallo-verde
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Il nome deriva dal greco "argos", inerte
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
Il nome deriva dall'inglese "potash"
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Il nome deriva dal latino "calx", calce
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Il nome deriva da Vanadis, appellativo dato alla dea della fertilità in scandinavia.
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Il nome deriva dal greco "chroma", colore

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.