Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Éléments: Le Tableau Périodique
Περιοδικός Πίνακας
Tableau Périodique
Αρχική Σελίδα
Accueil
Σύγκρινε
Comparer
Ρυθμίσεις
Paramètres
Λίστα
Liste
Μετάφρασε
Traduire
Μετάφραση
Traduction
Σχετικά με
A propos
Γενικά
Général
Έκδοση
Version
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Développé par Naveen CS
Εύσημα
Crédits
Αναζήτηση
Recherche
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Γλώσσα
Langue
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Langues prises en charge
Γλώσσα συστήματος
La langue du système
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Recommencez l'application pour changer la langue
Πολιτική Απορρήτου
Politique de confidentialité
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Αποτελέσματα για
Résultats pour
στοιχείο
élément
στοιχεία
éléments
Βαθμολογήστε
Taux
Επικοινωνία
Nous contacter
Αναβάθμιση
Mise à jour
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Mise à jour fonctions amélioré
Δυνατότητες
Fonctionnalités
Σας αρέσει η εφαρμογή;
Vous aimez cette application?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Αποστολη
Envoyer
Αποστολή σχολίων
Envoyer des commentaires
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Αφαίρεση διαφημίσεων
Supprimer toutes les publicités
Θέσε τo φόντο
Définir l'arrière-plan
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
Afficher plus d'images sur chaque élément
διακοσμησε την εμφανιση του περιοδικου πινακα
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Τροποποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης για την πλοήγηση στη σελίδα
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Διατίθεται με την αναβάθμιση
* Disponible avec la mise à jour
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
κλειστε
Fermer
ανοιχτο
Actif
κλειστο
Inactif
πιστωεις εικονας
Crédits d'image
Σημειώσεις έκδοσης
Notes de version
Θέμα
Thème
Φως
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.