Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Elements: The Periodic Table
Περιοδικός Πίνακας
Periodic Table
Αρχική Σελίδα
Home
Σύγκρινε
Compare
Ρυθμίσεις
Settings
Λίστα
List
Μετάφρασε
Translate
Μετάφραση
Translation
Σχετικά με
About
Γενικά
General
Έκδοση
Version
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Developed by Naveen CS
Εύσημα
Credits
Αναζήτηση
Search
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Help translate this app to your language
Γλώσσα
Language
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Supported Languages
Γλώσσα συστήματος
System Language
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Please restart the app to switch language
Πολιτική Απορρήτου
Privacy Policy
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
This app does not collect or store any user data
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
No elements match your search
Αποτελέσματα για
Results for
στοιχείο
element
στοιχεία
elements
Βαθμολογήστε
Rate
Επικοινωνία
Contact us
Αναβάθμιση
Upgrade
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Upgrade for extra features
Δυνατότητες
Features
Σας αρέσει η εφαρμογή;
Enjoying the app?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Αποστολη
Send
Αποστολή σχολίων
Send Feedback
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Please purchase the upgrade to get the below features
Αφαίρεση διαφημίσεων
Remove all ads
Θέσε τo φόντο
Set the background
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
View detailed information on isotopes
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
View more images for each element
διακοσμησε την εμφανιση του περιοδικου πινακα
Customize the appearance of the periodic table
Τροποποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης για την πλοήγηση στη σελίδα
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Διατίθεται με την αναβάθμιση
* Available with the upgrade
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
κλειστε
Close
ανοιχτο
On
κλειστο
Off
πιστωεις εικονας
Image Credits
Σημειώσεις έκδοσης
Version Notes
Θέμα
Theme
Φως
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.