Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Éléments: Le Tableau Périodique
Periodiska Systemet
Tableau Périodique
Hem
Accueil
Komparera
Comparer
Inställningar
Paramètres
Lista
Liste
Översätt
Traduire
Översättning
Traduction
Om
A propos
Allmän
Général
Version
Version
Utvecklad av Naveen CS
Développé par Naveen CS
Tack
Crédits
Sök
Recherche
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Språk
Langue
Språk som stöds
Langues prises en charge
Systemet språk
La langue du système
Starta om appen för att byta språk
Recommencez l'application pour changer la langue
Sekretesspolicy
Politique de confidentialité
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Inga grundämnen matchar din sökning
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Resultat för
Résultats pour
grundämne
élément
grundämnen
éléments
Betyg
Taux
Kontakta oss
Nous contacter
Uppgradering
Mise à jour
Uppgradera för extra funktioner
Mise à jour fonctions amélioré
Funktioner
Fonctionnalités
Njuter du av appen?
Vous aimez cette application?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Skicka
Envoyer
Skicka feedback
Envoyer des commentaires
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Ta bort alla annonser
Supprimer toutes les publicités
Välj bakgrund
Définir l'arrière-plan
Visa detaljerad information om isotoper
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Visa fler bilder för varje grundämne
Afficher plus d'images sur chaque élément
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Ändra genvägarna för sidnavigering
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Tillgängligt med uppgradering
* Disponible avec la mise à jour
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Stänga
Fermer
Actif
Av
Inactif
Bildkrediter
Crédits d'image
Versionskommentarer
Notes de version
Tema
Thème
Ljust
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.