Alkuaineet: Jaksollinen Järjestelmä
Éléments: Le Tableau Périodique
Jaksollinen Järjestelmä
Tableau Périodique
Koti
Accueil
Vertaile
Comparer
Asetukset
Paramètres
Lista
Liste
Käännä
Traduire
Kääntäminen
Traduction
Tietoja
A propos
Yleistä
Général
Versio
Version
Kehittänyt Naveen CS
Développé par Naveen CS
Kiitokset
Crédits
Haku
Recherche
Auta kääntämään sovellus omalle kielellesi
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Kieli
Langue
Tuettu kieli
Langues prises en charge
Järjestelmäkieli
La langue du système
Ole hyvä ja käynnistä sovellus uudelleen kielen vaihtamiseksi
Recommencez l'application pour changer la langue
Tietosuojakäytäntö
Politique de confidentialité
Tämä sovellus ei kerää tai tallenna käyttäjätietoja
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Mikään alkuaine ei vastaa hakuasi
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Hakutulokset
Résultats pour
alkuaine
élément
alkuaineet
éléments
Arvostele
Taux
Ota yhteyttä
Nous contacter
Päivitä maksulliseen versioon
Mise à jour
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi lisäominaisuudet käyttöösi
Mise à jour fonctions amélioré
Ominaisuudet
Fonctionnalités
Nautitko sovelluksesta?
Vous aimez cette application?
Olisi hienoa, jos antaisit sovelluksellemme 5 tähteä
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Lähetä
Envoyer
Lähetä palautetta
Envoyer des commentaires
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi käyttöösi alla olevat ominaisuudet
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Poista mainokset
Supprimer toutes les publicités
Aseta taustakuva
Définir l'arrière-plan
Näytä yksityiskohtaiset tiedot isotoopeista
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Näytä enemmän kuvia jokaista alkuainetta kohti
Afficher plus d'images sur chaque élément
Muokkaa jaksollisen järjestelmän ulkoasua
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Muokkaa suunnistuksen pikanäppäimiä
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Saatavilla maksullisen päivityksen kanssa
* Disponible avec la mise à jour
Kerro meille kokemuksestasi ja ehdota, miten voisimme tehdä siitä paremman
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Sulje
Fermer
Käytössä
Actif
Ei käytössä
Inactif
Kuvalähteet
Crédits d'image
Tietoja versiosta
Notes de version
Teema
Thème
Vaalea
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.