Prvky: Periodická Tabulka
Éléments: Le Tableau Périodique
Periodická Tabulka
Tableau Périodique
Domů
Accueil
Porovnat
Comparer
Nastavení
Paramètres
Seznam
Liste
Přeložit
Traduire
Překlad
Traduction
O aplikaci
A propos
Obecně
Général
Verze
Version
Vyvinuto Naveen CS
Développé par Naveen CS
Poděkování
Crédits
Hledat
Recherche
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Jazyk
Langue
Podporované jazyky
Langues prises en charge
Systémový jazyk
La langue du système
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
Recommencez l'application pour changer la langue
Ochrana osobních údajů
Politique de confidentialité
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Nenalezen žádný prvek
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Výsledky pro dotaz
Résultats pour
prvek
élément
prvky
éléments
Hodnotit
Taux
Kontaktujte nás
Nous contacter
Upgrade
Mise à jour
Upgradujte pro další funkce
Mise à jour fonctions amélioré
Funkce
Fonctionnalités
Líbí se Vám aplikace?
Vous aimez cette application?
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Odeslat
Envoyer
Odeslat zpětnou vazbu
Envoyer des commentaires
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Odebrat všechny reklamy
Supprimer toutes les publicités
Nastavit pozadí
Définir l'arrière-plan
Zobrazit detailní informace izotopů
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
Afficher plus d'images sur chaque élément
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Upravit zkratky pro ovládání stránek
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Dostupné pouze po upgradu
* Disponible avec la mise à jour
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Zavřít
Fermer
Zapnuto
Actif
Vypnuto
Inactif
Autorská práva obrázku
Crédits d'image
Poznámky k verzi
Notes de version
Motiv
Thème
Světlý
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.