Elementen: Het Periodiek Systeem
Éléments: Le Tableau Périodique
Periodiek Systeem
Tableau Périodique
Home
Accueil
Vergelijk
Comparer
Instellingen
Paramètres
Lijst
Liste
Vertalen
Traduire
Vertaling
Traduction
Info
A propos
Algemeen
Général
Versie
Version
Ontwikkeld door Naveen CS
Développé par Naveen CS
Lijst van verdienste
Crédits
Zoek
Recherche
Help deze app te vertalen in jouw taal
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Taal
Langue
Ondersteunde talen
Langues prises en charge
Systeemtaal
La langue du système
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Recommencez l'application pour changer la langue
Privacybeleid
Politique de confidentialité
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Resultaten voor
Résultats pour
element
élément
elementen
éléments
Beoordeel
Taux
Neem contact op
Nous contacter
Opwaarderen
Mise à jour
Opwaarderen voor extra functies
Mise à jour fonctions amélioré
Functies
Fonctionnalités
Bevalt de app?
Vous aimez cette application?
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Verzenden
Envoyer
Feedback verzenden
Envoyer des commentaires
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Verwijder alle reclame
Supprimer toutes les publicités
Stel achtergrond in
Définir l'arrière-plan
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
Afficher plus d'images sur chaque élément
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Toegankelijk met de upgrade
* Disponible avec la mise à jour
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Sluiten
Fermer
Aan
Actif
Uit
Inactif
Verdiensten voor afbeeldingen
Crédits d'image
Versie-opmerkingen
Notes de version
Thema
Thème
Licht
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.