Talaang peryodiko
Tableau Périodique
Ipagkumpara
Comparer
Mga setting
Paramètres
Talaan
Liste
Isalin
Traduire
Pagsasalin
Traduction
Tungkol sa
A propos
Bersyon
Version
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Wika
Langue
Sinusuportahang wika
Langues prises en charge
Wika ng sistema
La langue du système
Patakaran sa Privacy
Politique de confidentialité
Mga resulta para sa
Résultats pour
Makipag-ugnayan sa amin
Nous contacter
Mga Tampok
Fonctionnalités
Nagugustuhan mo ba ang app?
Vous aimez cette application?
Ipadala
Envoyer
Magpadala ng feedback
Envoyer des commentaires
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Naka-on
Actif
Naka-off
Inactif
Mga note tungkol sa bersyon
Notes de version

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.