Elementler: Periyodik Cetvel
Éléments: Le Tableau Périodique
Periyodik Cetvel
Tableau Périodique
Ana sayfa
Accueil
Karşılaştır
Comparer
Ayarlar
Paramètres
Listele
Liste
Çevir
Traduire
Çeviri
Traduction
Hakkında
A propos
Genel
Général
Sürüm
Version
Naveen CS tarafından geliştirildi
Développé par Naveen CS
Jenerik
Crédits
Ara
Recherche
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Dil
Langue
Desteklenen diller
Langues prises en charge
Sistem dili
La langue du système
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Recommencez l'application pour changer la langue
Gizlilik Politikası
Politique de confidentialité
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Aradığınıza uygun element bulunamadı
Aucun élément ne correspond à votre recherche
için sonuçlar
Résultats pour
element
élément
elementler
éléments
Değerlendir
Taux
Bize ulaşın
Nous contacter
Yükselt
Mise à jour
İlave özellikler için yükselt
Mise à jour fonctions amélioré
Özellikler
Fonctionnalités
Uygulamayı sevdiniz mi?
Vous aimez cette application?
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Gönder
Envoyer
Geri bildirim gönder
Envoyer des commentaires
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Bütün reklamları kalıdırın
Supprimer toutes les publicités
Arka planı ayarlayın
Définir l'arrière-plan
İzotopların detaylarını görüntüleyin
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
Afficher plus d'images sur chaque élément
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Güncelleme ile mevcut
* Disponible avec la mise à jour
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Kapat
Fermer
Açık
Actif
Kapalı
Inactif
Resim kaynağı
Crédits d'image
Sürüm notları
Notes de version
Tema
Thème
Açık
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.