Elementov: Periodni sistem
Éléments: Le Tableau Périodique
Periodni sistem
Tableau Périodique
Domov
Accueil
Primerjaj
Comparer
Nastavitve
Paramètres
Seznam
Liste
Prevedi
Traduire
Prevajanje
Traduction
Vizitka
A propos
Osnovno
Général
Različica
Version
Razvoj: Naveen CS
Développé par Naveen CS
Zasluge
Crédits
Iskanje
Recherche
Pomagajte pri prevajanju aplikacije v svoj jezik
Aide à traduire ce logiciel dans votre langue
Jezik
Langue
Podprt jezik
Langues prises en charge
Jezik sistema
La langue du système
Za spremembo jezika znova zaženite aplikacijo
Recommencez l'application pour changer la langue
Pravilnik o zasebnosti
Politique de confidentialité
Ta aplikacija ne zbira in ne shranjuje uporabniških podatkov
Cette application ne collecte d’informations sur les utilisateurs
Ni elementov, ki bi ustrezali vašemu iskanju
Aucun élément ne correspond à votre recherche
Rezultati za
Résultats pour
element
élément
elementi
éléments
Ocenite
Taux
Stik z nami
Nous contacter
Nadgradnja
Mise à jour
Nadgradite aplikacijo in pridobite dodatne funkcije
Mise à jour fonctions amélioré
Aplikacija omogoča
Fonctionnalités
Ali vam je aplikacija všeč?
Vous aimez cette application?
Veseli bi bili, če bi našo aplikacijo ocenili s 5 zvezdicami
Nous aimerions que vous jugez notre application 5 étoiles sur la boutique
Pošlji
Envoyer
Pošiljanje povratnih informacij
Envoyer des commentaires
Prosimo, kupite aplikacijo. S tem pridobite spodnje funkcije
Veuillez acheter la mise à jour pour obtenir les fonctionnalités ci-dessous
Odstranite oglase
Supprimer toutes les publicités
Nastavi ozadje
Définir l'arrière-plan
Oglejte si podrobne informacije o izotopih
Afficher les informations détaillées sur les isotopes
Oglejte si več slik za vsak element
Afficher plus d'images sur chaque élément
Prilagodite videz periodnega sistema
Personnaliser l'apparence du tableau périodique
Spremenite bližnjične tipke za navigacijo strani
Modifier les raccourcis de la page de navigation
* Na voljo z nadgradnjo
* Disponible avec la mise à jour
Pišite nam o svojih pogledih in mnenjih glede aplikacije in predlagajte, kako lahko izboljšamo aplikacijo
Voudriez-vous partager votre expérience ou suggérer comment nous pourrions l'améliorer?
Zapri
Fermer
Vklopljeno
Actif
Izklopljeno
Inactif
Zasluge za slike
Crédits d'image
Opombe o različici
Notes de version
Teme
Thème
Svetlo
Clair

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.