من الكلمة الاغريقية hydro وتعني الماء و تكوين الجينات
از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
من الكلمة اليونانية " هيليوس" و تعني الشمس
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
من الكلمة اليونانية " lithos " و تعني الصخور
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
من الكلمة اليونانية " beryllos " و تعني حجر اخضر كريم
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
من الكلمة العربية " براق " و الفارسية " براه "
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
من الكلمة اللاتينية " carbo " وتعني الفحم
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
من الكلمة اللاتينية " nitrum " و اليونانية " Nitron"
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
من الكلمة اليونانية " oxys " الاحماض
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
من الكلمة الايطالية والفرنسية "fluere" وتعني تدفق
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
من الكلمة الاغريقية "neos" وتعني جديد
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
من الكلمة الانجليزية "صودا" واللاتينية "صودانم" وتعني علاج وجع الرأس
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.