От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
От гръцката дума "Helios", слънцето
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
От гръцката дума "lithos", камък
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
От гръцката дума "beryllos", берил
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
От латинската дума "carbo", дървени въглища
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.