Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
希臘文“形成水的元素”
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
希臘文 “太陽的元素”
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
希臘文“石頭”
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
希臘文“綠柱石”
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
阿拉伯文“波斯灼熱”
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
拉丁文”木炭“
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
拉丁文“营养”
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
希臘文“酸素”
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
拉丁文“流動”
Din cuvântul grecesc "neos", nou
希臘文“新的”
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
英文“小蘇打”
Din Magnesia, regiune în Tesalia
塞薩莉地區
Din cuvântul latin "alumen", alaun
拉丁文“白礬”
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
拉丁文“打火石”
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
希臘文“火星在日出前的顔色”
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
古人所知; 在創世紀中被稱為硫磺
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
希臘文“發綠的黃”
Din greacă "argos", inactiv
希臘文“惰性”
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
從英語單詞“ potash”開始-鍋灰; 拉丁語“鉀”,阿拉伯語“ qali”,鹼
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
拉丁文“石灰”
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
拉丁文“斯堪的納維亞”
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
拉丁文“泰坦”
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
以斯堪的納維亞女神Vanadis的名字命名
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
希臘文“顔色”
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
軟錳礦的磁性是因爲其命名和磁鐵有關
Din cuvântul latin "ferrum"
拉丁文“鉄”
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
德文的“妖魂”和希臘文的“礦石”
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
德文“撒旦”從尼克爾銅礦開採的“老尼克的銅”
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
拉丁文“賽普勒斯島”
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
德文“渺茫的源頭”
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
拉丁文和法文“公雞”
Din cuvântul latin "Germania", Germania
拉丁文“德國”
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
拉丁文“雄黃”
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
希臘文“月亮”
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
希臘文“惡臭”
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
希臘文“隱藏”
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
拉丁文“深紅”
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
因蘇格蘭小鎮Strontian得名
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
紀念瑞典小鎮伊特比
Din persană "zargun", auriu
波斯語“像黃金”
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
因希臘神話中土星神的女兒尼俄伯而得名
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
希臘語“鉛”
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
希臘文“人造的”
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
拉丁文“俄羅斯”
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
希臘文“玫瑰”
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
因小行星帕拉斯(希臘神話中的智慧之神)而得名
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
拉丁文的“銀”
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
古语中“碳化锌”
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
從其光譜中美麗的靛藍色而得名
Cuvântul latin "stannum", staniu
拉丁文“錫”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.