От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
希臘文“形成水的元素”
От гръцката дума "Helios", слънцето
希臘文 “太陽的元素”
От гръцката дума "lithos", камък
希臘文“石頭”
От гръцката дума "beryllos", берил
希臘文“綠柱石”
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
阿拉伯文“波斯灼熱”
От латинската дума "carbo", дървени въглища
拉丁文”木炭“
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
拉丁文“营养”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.