Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
من الكلمة الاغريقية hydro وتعني الماء و تكوين الجينات
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
من الكلمة اليونانية " هيليوس" و تعني الشمس
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
من الكلمة اليونانية " lithos " و تعني الصخور
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
من الكلمة اليونانية " beryllos " و تعني حجر اخضر كريم

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.