Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ύδωρ" (νερό), και "γονίδιο" (που σχηματίζεται)
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "ήλιος"
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "λίθος", πέτρα
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος
Προέρχεται από την ελληνική λέξη "Βήρυλλος", βήρυλλος

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.