Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
Du grec "hydro genès", créateur d'eau
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
Du grec "hélios" qui signifie soleil
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
Du grec "lithos", pierre, par référence à son origine minérale
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
Le nom provient du grec "beryllos"
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
De l'arabe "bawraq" ou du persan "burah", blanc
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
Du latin "carbo", charbon, en lien avec sa provenance
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
Du latin "nitro", soude et "gen", né
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
Du grec "oxys", vif et "gen", né
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
Du latin "fluere", écoulement
Din cuvântul grecesc "neos", nou
Du grec "néos", nouveau
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
De l'arabe "sod" ou "souwad", plante contenant beaucoup de carbonate de sodium
Din Magnesia, regiune în Tesalia
Emprunté au latin médiéval magnésia, pierre de magnésie, province d'Asie mineur
Din cuvântul latin "alumen", alaun
Du latin "alumen", signifiant amer
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
Du latin "silex", roche siliceuse très dure essentiellement formé de dioxyde de silicium
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
Emprunté au grec "phôs", la lumière et "phoros", porter
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
Le soufre vient de la racine indo-européenne "suelf" ou "swel", signifiant brûler sous forme de feu qui couve
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
Emprunté au grec "khlôros", vert en lien avec la couleur de ce corps
Din greacă "argos", inactiv
Du grec "argos" neutre ou inactif
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
De l'anglais "potash", symbole tiré du latin "kalium"
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
Le calcium vient du latin "calx", chaux
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
Du latin "Scandia" Scandinavie
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
D'après le nom des Titans de la mythologie grecque, premiers fils de la terre
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
D'après le nom de Vanadis, déesse de la mythologie scandinave
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
Le nom dérive du mot grec "chroma" qui signifie couleur
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
Du grec "magnes", aimant, en lien avec les propriétés magnétiques de la pyrolysite
Din cuvântul latin "ferrum"
Du latin "ira", la colère en relation à la force de ce métal
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
Du grec "kobolos", lutin
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
D'après l'allemand "nickel", lutin ou diable
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
Du latin "cuprum" qui est dérivé du grec Kyprion, en référence aux gisements de Chypre
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
Le nom dérive du mot "Zinke" en ancien allemand, ce qui signifie pointe acérée ou dent
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
Le nom gallium dérive de "Gallia", le nom latin pour France
Din cuvântul latin "Germania", Germania
Du latin Germania, Germanie
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
Du grec "arsenikon" vaillant ou hardi, à cause de son action sur les autres métaux
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
Du grec "séléne", lune
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
Du grec "bromos", puanteur, en lien avec l'odeur piquante et irritante de ses vapeurs
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
Le nom dérive du mot grec "kruptos" qui signifie caché
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
Du grec "rubidus", rouge
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
Du nom de la ville de Strontian, en Ecosse
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
Du nom de Ytterby, ville de Suède
Din persană "zargun", auriu
Le nom dérive de l'arabe "zarkoen" et du perse "zargûn", ce qui signifie couleur
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
Du grec Niobé, fille du demi-dieu Tantale, l'un des héros de la mythologie grecque
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
Le nom dérive de "molubdaina", le mot grec pour plomb
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
Du grec "technetos", artificiel car il fut le premier élément à être réalisé de façon artificiel
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
Du latin Ruthénia, pour Russie
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
Du grec "rhodon", rose
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
Pallas Athena représentait la déesse grecque de la sagesse
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
Du latin "argentum" et du sanscrit "argunas" qui signifient brillant, clair
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
Du latin "cadmia", calamine
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
Du latin "indicum", bleu, d'après la brillante ligne bleue de son spectre atomique
Cuvântul latin "stannum", staniu
Son symbole chimique vient du nom "stannum", lié à stagnum et stag qui signifie couler

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.