Tối
Gelap
Nền
Latar belakang
Sử dụng màu nền Windows
Guna warna aksen windows
In ấn
Cetak jadual
Tải xuống
Muat turun
Đẵ được khám phá
Ditemui
TCN
S.M.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Penerangan terperinci setiap unsur
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Banding sifat diantara 2 unsur
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
Nhóm
Kumpulan
Chu kỳ
Kala
Phân lớp
Blok
Cửa hàng
Simpan
Hình ảnh
gambar
Thêm nhiều ảnh
Lebih imej
Các tính chất
Sifat
Ứng dụng
Aplikasi
Lịch sử
Sejarah
Tính Chất Chung
Ciri-Ciri Am
Tính Chất Vật Lý
Ciri-Ciri Fizikal
Tính Chất Nguyên Tử
Ciri-Ciri Atom
Tính Chất chính
Aplikasi Utama
Liên Kết Ngoài
Pautan Penting
Xuất hiện
Penampilan
Phím tắt
Kekunci Pintas
Ý kiến
Cadangan
Thêm
Lebih
Trang web
Laman web
Chiều rộng bảng
Kelebaran jadual
Xếp theo số thứ tự
Susun mengikut nombor
Xếp theo tên
Susun mengikut nama
Xếp theo kí hiệu
Susun mengikut simbol
Tên
Nama
Ký hiệu
Simbol
Số nguyên tử
Nombor atom
Nguyên tử khối
Berat atom
Số khối
Nombor jisim

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.