Tối
Тамно
Nền
Позадина
Sử dụng màu nền Windows
Користи моју боју
In ấn
No translations found
Tải xuống
No translations found
Đẵ được khám phá
Откривено
TCN
п. н. е.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Елементи: Периодни систем пружа свеобухватне и корисне информације о хемијским елементима све на једном месту.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Кликните на елемент да би сте сазнали својства, историју, порекло назива, слике, примену, опасности и дијаграм електронске љуске за сваки елемент.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Визуелно пријатније боје система
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Једноставан флуидан дизајн са доста детаља
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Детаљан опис сваког елемента
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Погледај листу елемената по абецедном реду
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Дијаграм електронске љуске и слика сваког елемента
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Упореди својства 2 елемента
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Претражуј елементе користећи симбол, атомски број или назив
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Детаљне информације главних изотопа
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Линкови ка информативним страницама за даље изучавање
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Ради of-line, без потребе за интернет конекцијом
Nhóm
Група
Chu kỳ
Периода
Phân lớp
Блок
Cửa hàng
No translations found
Hình ảnh
Слика
Thêm nhiều ảnh
Још слика
Các tính chất
Својства
Ứng dụng
Примена
Lịch sử
Историја
Tính Chất Chung
Општа својства
Tính Chất Vật Lý
Физичка својства
Tính Chất Nguyên Tử
Атомска својства
Tính Chất chính
Главна примена
Liên Kết Ngoài
Важни линкови
Xuất hiện
Изглед
Phím tắt
Пречице
Ý kiến
No translations found
Thêm
Више
Trang web
Веб локација
Chiều rộng bảng
No translations found
Xếp theo số thứ tự
No translations found
Xếp theo tên
No translations found
Xếp theo kí hiệu
No translations found
Tên
Назив
Ký hiệu
Симбол
Số nguyên tử
Атомски број
Nguyên tử khối
Атомска маса
Số khối
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.