Tối
Tamna
Nền
Pozadina
Sử dụng màu nền Windows
Koristi boju isticanja sustava Windows
In ấn
Ispis
Tải xuống
Preuzimanje
Đẵ được khám phá
Otkriven
TCN
pr. Kr.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Aplikacija Elementi: Periodni sustav pruža sveobuhvatne i korisne informacije o kemijskim elementima na jednom mjestu.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Kliknite na element kako biste saznali više o njegovim svojstvima, povijesti, porijeklu njegova imena, primjenama i opasnostima te kako biste vidjeli slike i dijagram elektronskih ljuski.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Obojana, vizualno zadovoljavajuća tablica
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Jednostavan, fluidan dizajn, a sadrži i puno detalja
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Detaljan opis svakog elementa
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Prikaz popisa svih elemenata u abecednom redu
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Dijagram elektronskih ljuski i slika za svaki element
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Usporedba svojstava dva elementa
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Pretraživanje elemenata po simbolu, atomskom broju ili imenu
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Detaljne informacije o glavnim izotopima
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Poveznice do informativnih stranica za daljnje proučavanje
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Radi bez internetske veze
Nhóm
Skupina
Chu kỳ
Perioda
Phân lớp
Blok
Cửa hàng
Trgovina
Hình ảnh
Slika
Thêm nhiều ảnh
Više slika
Các tính chất
Svojstva
Ứng dụng
Primjene
Lịch sử
Povijest
Tính Chất Chung
Opća svojstva
Tính Chất Vật Lý
Fizikalna svojstva
Tính Chất Nguyên Tử
Atomska svojstva
Tính Chất chính
Glavne uporabe
Liên Kết Ngoài
Važni linkovi
Xuất hiện
Izgled
Phím tắt
Prečaci
Ý kiến
Prijedlozi
Thêm
Više
Trang web
Web-mjesto
Chiều rộng bảng
Širina tablice
Xếp theo số thứ tự
Poredaj po broju
Xếp theo tên
Poredaj po imenu
Xếp theo kí hiệu
Poredaj po simbolu
Tên
Naziv
Ký hiệu
Simbol
Số nguyên tử
Atomski broj
Nguyên tử khối
Relativna atomska masa
Số khối
Maseni broj

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.