Tối
Mörkt
Nền
Bakgrund
Sử dụng màu nền Windows
Använd mina Windows-accentfärger
In ấn
Utskrifter
Tải xuống
Ladda ner
Đẵ được khám phá
Upptäcktes
TCN
f.Kr.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Visuellt tilltalande färgkodad tabell
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Enkel flytande design och har många detaljer
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Detaljerad information om varje grundämne
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Visa listan över alla element i alfabetisk ordning
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Jämför egenskaperna för två grundämnen
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Bảng tuần hoàn tương tác của các nguyên tố hóa học
Interaktivt periodiskt system
Thuộc tính, lịch sử, nguồn gốc tên, sự kiện, ứng dụng, đồng vị, cấu hình điện tử, cấu trúc tinh thể, mối nguy hiểm và hơn thế nữa
Egenskaper, historia, namnursprung, fakta, tillämpningar, isotoper, elektronisk konfiguration, kristallstruktur, faror och mer
Nhóm
Grupp
Chu kỳ
Period
Phân lớp
Block
Cửa hàng
Butik
Hình ảnh
Bild
Thêm nhiều ảnh
Fler bilder
Các tính chất
Egenskaper
Ứng dụng
Användningsområden
Lịch sử
Historia
Tính Chất Chung
Generella Egenskaper
Tính Chất Vật Lý
Fysikaliska Egenskaper
Tính Chất Nguyên Tử
Atomära Egenskaper
Tính Chất chính
Huvudsakliga användningsområden
Liên Kết Ngoài
Externa länkar
Xuất hiện
Utseende
Phím tắt
Genvägar
Ý kiến
Förslag
Thêm
Mer
Phong cách
Stil
Trang web
Webbplats
Chiều rộng bảng
Bredd på tabell
Xếp theo số thứ tự
Sortera efter nummer
Xếp theo tên
Sortera efter namn
Xếp theo kí hiệu
Sortera efter kemisk beteckning
Tên
Namn
Ký hiệu
Tecken
Số nguyên tử
Atomnummer
Nguyên tử khối
Atommassa
Số khối
Masstal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.