כהה
Oscuro
רקע
Fondo
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
Usar mi color de énfasis de Windows
הורדה
Descargar
התגלה
Descubrimiento
לפנה''ס
a. C.
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
תיאור מפורט עבור כול יסוד
Descripción detallada de cada elemento
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
תשווה בין התכונות של שני יסודות
Compare las propiedades de 2 elementos
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
Información detallada sobre los principales isótopos
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
No requiere conexión a internet, funciona offline
קבוצה
Grupo
מחזור
Período
חסום
Bloque
חנות
Tienda
תמונה
Imagen
תמונות נוספות
Más imágenes
מאפיינים
Propiedades
יישומים
Aplicaciones
היסטוריה
Historia
תכונות כלליות
Propiedades General
מאפיינים פיזים
Propiedades Físicas
מאפיינים אטומיים
Propiedades Atómicas
שימושים מרכזיים
Principales Aplicaciones
קישורים חיצוניים
Enlaces Externos
מראה
Apariencia
קיצורי דרך
Accesos directos
הצעות
Sugerencias
עוד
Más
סגנון
Estilo
אתר
Sitio web
רוחב הטבלה
Ancho de la tabla
מיון לפי מספר אטומי
Ordenar por número
מיון לפי שם
Ordenar por nombre
מיון לפי סמל כימי
Ordenar por símbolo
שם
Nombre
סמל כימי
Símbolo
מספר אטומי
Número atómico
מסה אטומי
Masa atómica
מספר מסה
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.