Pierwiastków: Układ Okresowy
Elementen: Het Periodiek Systeem
Układ Okresowy
Periodiek Systeem
Główna
Home
Porównać
Vergelijk
Ustawienia
Instellingen
Lista
Lijst
Tłumacz
Vertalen
Tłumaczenie
Vertaling
Informacje
Info
Ogólne
Algemeen
Wersja
Versie
Opracowany przez Naveen CS
Ontwikkeld door Naveen CS
Uznania
Lijst van verdienste
Szukaj
Zoek
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Help deze app te vertalen in jouw taal
Język
Taal
Obsługiwane języki
Ondersteunde talen
Język Systemowy
Systeemtaal
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Polityka Prywatności
Privacybeleid
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
Wyniki dla
Resultaten voor
pierwiastek
element
pierwiastki
elementen
Oceń
Beoordeel
Skontaktuj się z Nami
Neem contact op
Ulepsz
Opwaarderen
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Opwaarderen voor extra functies
Funkcje
Functies
Cieszysz się tą aplikacją?
Bevalt de app?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
Wyślij
Verzenden
Prześlij opinię
Feedback verzenden
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Usuń wszystkie reklamy
Verwijder alle reclame
Ustaw tło
Stel achtergrond in
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
* Dostępne po ulepszeniu
* Toegankelijk met de upgrade
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Zamknij
Sluiten
Włączone
Aan
Wyłączone
Uit
Opis Obrazu
Verdiensten voor afbeeldingen
Uwagi o wersji
Versie-opmerkingen
Motyw
Thema
Jasny
Licht

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.