Elementen: Het Periodiek Systeem
Elements: The Periodic Table
Periodiek Systeem
Periodic Table
Home
Home
Vergelijk
Compare
Instellingen
Settings
Lijst
List
Vertalen
Translate
Vertaling
Translation
Info
About
Algemeen
General
Versie
Version
Ontwikkeld door Naveen CS
Developed by Naveen CS
Lijst van verdienste
Credits
Zoek
Search
Help deze app te vertalen in jouw taal
Help translate this app to your language
Taal
Language
Ondersteunde talen
Supported Languages
Systeemtaal
System Language
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Please restart the app to switch language
Privacybeleid
Privacy Policy
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
This app does not collect or store any user data
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
No elements match your search
Resultaten voor
Results for
element
element
elementen
elements
Beoordeel
Rate
Neem contact op
Contact us
Opwaarderen
Upgrade
Opwaarderen voor extra functies
Upgrade for extra features
Functies
Features
Bevalt de app?
Enjoying the app?
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Verzenden
Send
Feedback verzenden
Send Feedback
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Please purchase the upgrade to get the below features
Verwijder alle reclame
Remove all ads
Stel achtergrond in
Set the background
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
View detailed information on isotopes
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
View more images for each element
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Customize the appearance of the periodic table
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Toegankelijk met de upgrade
* Available with the upgrade
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Sluiten
Close
Aan
On
Uit
Off
Verdiensten voor afbeeldingen
Image Credits
Versie-opmerkingen
Version Notes
Thema
Theme
Licht
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.