Elementen: Het Periodiek Systeem
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Periodiek Systeem
Bảng tuần hoàn
Home
Trang chủ
Vergelijk
So sánh
Instellingen
Cài đặt
Lijst
Danh sách
Vertalen
Dịch
Vertaling
Dịch thuật
Info
Giới thiệu
Algemeen
Chung
Versie
Phiên bản
Ontwikkeld door Naveen CS
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Lijst van verdienste
Tín chỉ
Zoek
Tìm kiếm
Help deze app te vertalen in jouw taal
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Taal
Ngôn ngữ
Ondersteunde talen
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Systeemtaal
Ngôn ngữ hệ thống
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Privacybeleid
‎Chính sách bảo mật‎
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Resultaten voor
Kết quả cho
element
nguyêntố
elementen
cácnguyêntố
Beoordeel
Đánh giá
Neem contact op
Liên hệ với chúng tôi
Opwaarderen
Nâng cấp
Opwaarderen voor extra functies
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Functies
Tính năng
Bevalt de app?
Thích ứng dụng?
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Verzenden
Gửi
Feedback verzenden
Gửi phản hồi
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Verwijder alle reclame
Lọai bỏ quảng cáo
Stel achtergrond in
Đặt hình nền
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Toegankelijk met de upgrade
* Khả dung với bản nâng cấp
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Sluiten
Đóng
Aan
Bật
Uit
Tắt
Verdiensten voor afbeeldingen
Nguồn ảnh
Versie-opmerkingen
Ghi chú về phiên bản
Thema
Chủ đề
Licht
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.