От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Dari kata Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
От гръцката дума "Helios", слънцето
Dari kata Yunani "helios", (matahari)
От гръцката дума "lithos", камък
Dari kata Yunani "lithos", (batu)
От гръцката дума "beryllos", берил
Dari kata Yunani "berylios", (beril)
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
Dari kata Arab "Buraq" dan kata Persia "Burah"
От латинската дума "carbo", дървени въглища
Dari kata Latin "carbo", arang
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
Dari kata Latin "nitrum", bahasa Yunani "Nitron", soda asli; dan "gen", membentuk

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.