Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Din cuvântul grecesc "neos", nou
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
Din Magnesia, regiune în Tesalia
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Din cuvântul latin "alumen", alaun
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Din greacă "argos", inactiv
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
Din cuvântul latin "ferrum"
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
Din cuvântul latin "Germania", Germania
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
Din persană "zargun", auriu
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
Từ Latin cho bạc là "argentum"
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
Cuvântul latin "stannum", staniu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.