มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
No translations found
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
No translations found
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.