Елементи: Периодниот Систем
Elements: La Taula Periòdica
Периоден Систем
Taula Periòdica
Дома
Casa
Спореди
Comparar
Поставки
Configuració
Лист
Llista
Преведи
Traduir
Преведување
Traducció
За
Quant a
Генерално
General
Верзија
Versió
Направено од Naveen CS
Desenvolupat per Naveen Cs
Кредити
Crèdits
Побарај
Cerca
Помогни да ја преведеш оваа апликација во твојот јазик
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Јазик
Idioma
Подржени јазици
Idioma compatible
Јазик на системот
Idioma del sistema
Ви се молиме рестартирајте ја апликацијата за да го сменете јазикот
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Политиси за приватност
Política de Privadesa
Оваа апликација не збира и зачувува дата на корисникот
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Никој елемент не се совпаѓа со вашето пребаруванје
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Резултати за
Resultats per a
Елемент
element
Елементи
elements
Дај мислење
Valoració
Контактирај не
Contacte
Подобри
Millorar
Подобри за повеке функции
Actualitzar a funcions addicionals
Карактеристики
Característiques
Дали ви се допаѓа апликацијата
Gaudint de l'aplicació?
Ние би сакале да ја оцените нашата апликација со 5 ѕвезди
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Испрати
Envia
Испратете повратни информации
Envieu suggeriments
Ви се молиме купите подобрување за да ги добиете наведените функции
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Отстрани реклами
Eliminar tots els anuncis
Постави позадина
Definir fons de pantalla
Погледете детални информации за изотопи
Veure informació detallada sobre els isòtops
Погледни повеќе слики за секој елемент
Veure les imatges per cada element
Подесирај го изгледот на периодниот систем
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Подеси ги кратенките за навигација
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
* Можно со подобрување
* Disponible amb la millora
Кажете ни за вашето искуство и кажете ни како да подобриме
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Затвори
Cerca
Оклучено
Activat
Исклучено
Desactivat
Кредити на слика
Crèdits de les imatges
Дескрипција на верзија
Notes de la versió
Тема
Tema
Светло
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.