عناصر: جدول تناوبی
Elements: The Periodic Table
جدول تناوبی
Periodic Table
خانه
Home
مقایسه
Compare
تنظیمات
Settings
فهرست
List
ترجمه
Translate
ترجمه کردن
Translation
درباره برنامه
About
عمومی
General
نسخه
Version
طراحی و توسعه توسط Naveen CS
Developed by Naveen CS
اعتبار
Credits
جستجو
Search
به ترجمه کردن این برنامه به زبان خودتان کمک کنید
Help translate this app to your language
زبان
Language
زبان های پشتیبانی شده
Supported Languages
زبان دستگاه
System Language
لطفا برای تغییر زبان برنامه دوباره راه اندازی کنید
Please restart the app to switch language
سیاست حفظ حریم خصوصی
Privacy Policy
این برنامه هرگونه از اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع آوری نمیکند
This app does not collect or store any user data
هیچ عنصری یافت نشد
No elements match your search
نتایج
Results for
عنصر
element
عناصر
elements
ارزش
Rate
تماس با ما
Contact us
ارتقا
Upgrade
ارتقا برای امکانات اضافی
Upgrade for extra features
امکانات
Features
آیا از این برنامه لذت میبرید؟
Enjoying the app?
ما دوست داریم شما به برنامه ما در فروشگاه امتیاز ۵ ستاره بدهید
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
ارسال
Send
ارسال بازخورد
Send Feedback
لطفا برای دریافت امکانات زیر ارتقا را خریداری کنید
Please purchase the upgrade to get the below features
پاک کردن تمام تبلیغات ها
Remove all ads
تنظیم پس زمینه
Set the background
نمایش اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
View detailed information on isotopes
مشاهده عکسهای بیشتر برای هر عنصر
View more images for each element
ظاهر جدول تناوبی را سفارشی کنید
Customize the appearance of the periodic table
کلیدهای میانبر برای حرکت در صفحه را اصلاح کنید
Modify the shortcut keys for the page navigation
در دسترس با ارتقاء
* Available with the upgrade
تجربه یا پیشنهاد خود را به ما بگویید ک چگونه میتوانیم بهتر باشیم
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
بستن
Close
روشن
On
خاموش
Off
اعتبار عکس
Image Credits
ویژگی ورژن ها
Version Notes
تم
Theme
روشن
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.