От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Від грецького слова "гідро" (вода), і "гени" (формування)
От гръцката дума "Helios", слънцето
Від грецького слова "Геліос", сонце
От гръцката дума "lithos", камък
Від грецького слова "Lithos", камінь
От гръцката дума "beryllos", берил
Від грецького слова "beryllos", берилу
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
No translations found
От латинската дума "carbo", дървени въглища
No translations found
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.