От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
От гръцката дума "Helios", слънцето
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
От гръцката дума "lithos", камък
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
От гръцката дума "beryllos", берил
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
От латинската дума "carbo", дървени въглища
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.