От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
Daripada perkataan Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
От гръцката дума "Helios", слънцето
Daripada perkataan Yunani "helios", matahari
От гръцката дума "lithos", камък
Daripada perkataan Yunani "lithos", batu
От гръцката дума "beryllos", берил
Daripada perkataan Yunani "beryllos", beril
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
Daripada perkataan Arab "Buraq", Parsi "Burah"
От латинската дума "carbo", дървени въглища
Daripada perkataan Latin "carbo", arang
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
Daripada perkataan Latin "nitrum", Yunani "Nitron", soda asli; dan "genes", membentuk

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.