От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
名前の由来は、 ギリシャ語の "hydro" (水) と、 "genes" (成形) を合わせた言葉です
От гръцката дума "Helios", слънцето
名前の由来は、ギリシャ語の "helios" (太陽) からきた言葉です
От гръцката дума "lithos", камък
名前の由来は、ギリシャ語の "lithos" (石) からきた言葉です
От гръцката дума "beryllos", берил
名前の由来は、 ギリシャ語の "beryllos" (緑柱石) です。
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
英名の由来は、アラビア語の "Buraq" 若しくは、ペルシャ語の "Burah" からきた言葉です。 和名の由来は、中国 で10世紀の「日華本草」にペルシャ語の音写としてホウ砂のことを中国語で「蓬砂」とした記述をし、14世紀には日本に伝来して「硼砂」と記されているため、硼(ホウ)素 になった。
От латинската дума "carbo", дървени въглища
名前の由来は、ラテン語の "carbo" (木炭) からきた言葉です。
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
ラテン語の「nitrum」、ギリシャ語の「Nitron」、ネイティブソーダから。 と「遺伝子」、形成

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.