Elemente: Tabelul Periodic
Elements: The Periodic Table
Tabelul Periodic
Periodic Table
Acasă
Home
Compară
Compare
Setări
Settings
Listă
List
Tradu
Translate
Traducere
Translation
Despre
About
General
General
Versiune
Version
Dezvoltat de Naveen CS
Developed by Naveen CS
Creditări
Credits
Căutare
Search
Ajuta la traducerea acestei aplicatii in limba ta
Help translate this app to your language
Limba
Language
Limbi suportate
Supported Languages
Limba sistemului
System Language
Te rog restarteaza aplicatia pentru a schimba limba
Please restart the app to switch language
Politica de confidenţialitate
Privacy Policy
Aceasta aplicatie nu colecteaza si nu stocheaza date despre utilizator
This app does not collect or store any user data
Niciun element nu se potrivește cu căutarea ta
No elements match your search
Rezultate pentru
Results for
element
element
elemente
elements
Da o nota
Rate
Contacteaza-ne
Contact us
Upgradeaza
Upgrade
Actualizează pentru caracteristici suplimentare
Upgrade for extra features
Caracteristici
Features
Îţi place aplicaţia?
Enjoying the app?
Am aprecia o evaluare de 5 stele
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Trimite
Send
Trimite feedback
Send Feedback
Achiziționează actualizarea pentru a primi caracteristicile de mai jos
Please purchase the upgrade to get the below features
Șterge toate anunțurile
Remove all ads
Setează fundalul
Set the background
Vizualizează informații detaliate despre izotopi
View detailed information on isotopes
Vizualizează mai multe imagini pentru fiecare element
View more images for each element
Personalizează aspectul tabelului periodic
Customize the appearance of the periodic table
Modifică scurtăturile pentru pagina de navigare
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Disponibil cu upgrade-ul
* Available with the upgrade
Spuneți-ne ce vă place la această aplicație și ce ați vrea să îmbunătățim
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Închide
Close
Activat
On
Dezactivat
Off
Credite imagine
Image Credits
Note despre versiune
Version Notes
Temă
Theme
Luminoasă
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.