Alkuaineet: Jaksollinen Järjestelmä
Elements: The Periodic Table
Jaksollinen Järjestelmä
Periodic Table
Koti
Home
Vertaile
Compare
Asetukset
Settings
Lista
List
Käännä
Translate
Kääntäminen
Translation
Tietoja
About
Yleistä
General
Versio
Version
Kehittänyt Naveen CS
Developed by Naveen CS
Kiitokset
Credits
Haku
Search
Auta kääntämään sovellus omalle kielellesi
Help translate this app to your language
Kieli
Language
Tuettu kieli
Supported Languages
Järjestelmäkieli
System Language
Ole hyvä ja käynnistä sovellus uudelleen kielen vaihtamiseksi
Please restart the app to switch language
Tietosuojakäytäntö
Privacy Policy
Tämä sovellus ei kerää tai tallenna käyttäjätietoja
This app does not collect or store any user data
Mikään alkuaine ei vastaa hakuasi
No elements match your search
Hakutulokset
Results for
alkuaine
element
alkuaineet
elements
Arvostele
Rate
Ota yhteyttä
Contact us
Päivitä maksulliseen versioon
Upgrade
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi lisäominaisuudet käyttöösi
Upgrade for extra features
Ominaisuudet
Features
Nautitko sovelluksesta?
Enjoying the app?
Olisi hienoa, jos antaisit sovelluksellemme 5 tähteä
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Lähetä
Send
Lähetä palautetta
Send Feedback
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi käyttöösi alla olevat ominaisuudet
Please purchase the upgrade to get the below features
Poista mainokset
Remove all ads
Aseta taustakuva
Set the background
Näytä yksityiskohtaiset tiedot isotoopeista
View detailed information on isotopes
Näytä enemmän kuvia jokaista alkuainetta kohti
View more images for each element
Muokkaa jaksollisen järjestelmän ulkoasua
Customize the appearance of the periodic table
Muokkaa suunnistuksen pikanäppäimiä
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Saatavilla maksullisen päivityksen kanssa
* Available with the upgrade
Kerro meille kokemuksestasi ja ehdota, miten voisimme tehdä siitä paremman
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Sulje
Close
Käytössä
On
Ei käytössä
Off
Kuvalähteet
Image Credits
Tietoja versiosta
Version Notes
Teema
Theme
Vaalea
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.