Grunnstoffa: Det Periodiske Systemet
Elements: The Periodic Table
Periodiske Systemet
Periodic Table
Heim
Home
Innstillingar
Settings
Omsetjing
Translation
Om
About
Generelt
General
Versjon
Version
Utviklet av Naveen CS
Developed by Naveen CS
Søk
Search
Språk
Language
Språk som blir støtta
Supported Languages
Personvernpolicy
Privacy Policy
Resultat for
Results for
Bedøm
Rate
Kontakt oss
Contact us
Oppgradere
Upgrade
Oppgrader for ekstra funksjoner
Upgrade for extra features
Funksjonar
Features
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Send tilbakemelding
Send Feedback
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Steng
Close
On
Av
Off
Versjonsmerknader
Version Notes

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.