Elemente: Die Periodieke Tabel
Elements: The Periodic Table
Periodieke tabel
Periodic Table
Tuisblad
Home
Vergelyk
Compare
Instellings
Settings
Lys
List
Vertaal
Translate
Vertaling
Translation
Algemeen
General
Weergawe
Version
Ontwikkel deur Naveen CS
Developed by Naveen CS
Krediete
Credits
Soek
Search
Help om hierdie toepassing te vertaal
Help translate this app to your language
Taal
Language
Ondersteunde Tale
Supported Languages
Sisteem Taal
System Language
Herlaai die program om die taal te verander
Please restart the app to switch language
Privaatheidsbeleid
Privacy Policy
Hierdie toepassing versamel of stoor geen gebruikersdata nie
This app does not collect or store any user data
Geen elemente stem ooreen met u soektog nie
No elements match your search
Resultate vir
Results for
element
element
elemente
elements
Skakel ons
Contact us
Kenmerke
Features
Geniet u die toepassing?
Enjoying the app?
Stuur
Send
Stuur terugvoering
Send Feedback
Koop die opgradering om die onderstaande funksies by te kry
Please purchase the upgrade to get the below features
Verwyder alle advertensies
Remove all ads
Verstel die agtergrond
Set the background
Wys meer inligting oor isotope
View detailed information on isotopes
Wys meer beelde vir elke element
View more images for each element
Pas die voorkoms van die periodieke tabel aan
Customize the appearance of the periodic table
Verander die kitssleutels vir die bladsy-navigasie
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Beskikbaar met die opgradering
* Available with the upgrade
Vertel ons van u ervaring of stel voor hoe ons dit kan verbeter
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Maak toe
Close
Aan
On
Af
Off
Beeld Krediete
Image Credits
Weergawe notas
Version Notes
Tema
Theme
Lig
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.