Elementoj: La Perioda Tabelo
Elements: The Periodic Table
Perioda tabelo
Periodic Table
Hejmo
Home
Kompari
Compare
Agordoj
Settings
Listo
List
Traduki
Translate
Traduko
Translation
Pri
About
Generalo
General
Versio
Version
Disvolvata de Naveen CS
Developed by Naveen CS
Kreditoj
Credits
Serĉi
Search
Helpi traduki ĉi tiun aplikaĵon al via lingvo
Help translate this app to your language
Lingvo
Language
Subtenataj Lingvoj
Supported Languages
Sistema Lingvo
System Language
Bonvoli rekomenci la aplikaĵon por ŝanĝi lingvon
Please restart the app to switch language
Privateca Politiko
Privacy Policy
Ĉi tiu aplikaĵo ne kolektas aŭ stokas ajnajn uzantajn datumojn
This app does not collect or store any user data
Neniuj elementoj kongruas kun via serĉo
No elements match your search
Rezultoj por
Results for
elemento
element
elementoj
elements
Tasi
Rate
Kontakti nin
Contact us
Ĝisdatigi
Upgrade
Ĝisdatigi por ekstraj funkcioj
Upgrade for extra features
Trajtoj
Features
Ĝuas la aplikaĵon?
Enjoying the app?
Ni ŝatus, ke vi taksu nian aplikaĵon 5 stelojn en la Vendejo
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Sendi
Send
Sendi Rimarkojn
Send Feedback
Bonvolu aĉeti la ĝisdatigon por akiri la subajn funkciojn
Please purchase the upgrade to get the below features
Forigi ĉiujn anoncojn
Remove all ads
Agordi la fonon
Set the background
Vidi detalajn informojn pri izotopoj
View detailed information on isotopes
Vidi pli da bildoj por ĉiu elemento
View more images for each element
Agordi la aspekton de la perioda tabelo
Customize the appearance of the periodic table
Modifi la ŝparklavojn por la paĝa navigado
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Havebla kun la ĝisdatigo
* Available with the upgrade
Rakonti al ni pri via sperto aŭ sugesti kiel ni povas plibonigi ĝin
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Fermi
Close
Ŝaltita
On
Malŝaltita
Off
Bildaj kreditoj
Image Credits
Notoj de Versio
Version Notes
Temo
Theme
Hela
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.