Ciemny
Scuro
Tło
Sfondo
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Usa il mio colore di Windows
Materiały do wydruku
Stampabili
Pobierz
Download
Odkrycie
Scoperto
p.n.e.
BC
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Confronta le proprietà di 2 elementi
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Link a siti esterni per approfondimenti
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Interaktywny układ okresowy
Tavola periodica degli elementi interattiva
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Proprietà, storia, origine del nome, fatti, applicazioni, isotopi, configurazione elettronica, struttura cristallina, rischi e altro ancora
Grupa
Gruppo
Okres
Periodo
Blok
Blocco
Sklep
Negozio
Obraz
Immagine
Więcej obrazów
Altre immagini
Właściwości
Proprietà
Zastosowania
Applicazioni
Historia
Storia
Ogólne właściwości
Proprietà Generali
Właściwości fizyczne
Proprietà Fisiche
Właściwości atomowe
Proprietà Atomiche
Główne zastosowania
Applicazioni Principali
Linki zewnętrzne
Link Importanti
Wygląd
Aspetto
Skróty
Scorciatoie
Propozycje
Suggerimenti
Więcej
Altro
Wygląd
Stile
Witryna internetowa
Sito Web
Szerokość tabeli
Ampiezza della Tavola
Sortuj według numeru
Ordina per numero
Sortuj według nazwy
Ordina per nome
Sortuj według symbolu
Ordina per simbolo
Nazwa
Nome
Symbol
Simbolo
Liczba atomowa
Numero Atomico
Masa atomowa
Massa Atomica
Liczba masowa
Numero di massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.