Elementler: Periyodik Cetvel
Elements: The Periodic Table
Periyodik Cetvel
Periodic Table
Ana sayfa
Home
Karşılaştır
Compare
Ayarlar
Settings
Listele
List
Çevir
Translate
Çeviri
Translation
Hakkında
About
Genel
General
Sürüm
Version
Naveen CS tarafından geliştirildi
Developed by Naveen CS
Jenerik
Credits
Ara
Search
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Help translate this app to your language
Dil
Language
Desteklenen diller
Supported Languages
Sistem dili
System Language
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Please restart the app to switch language
Gizlilik Politikası
Privacy Policy
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
This app does not collect or store any user data
Aradığınıza uygun element bulunamadı
No elements match your search
için sonuçlar
Results for
element
element
elementler
elements
Değerlendir
Rate
Bize ulaşın
Contact us
Yükselt
Upgrade
İlave özellikler için yükselt
Upgrade for extra features
Özellikler
Features
Uygulamayı sevdiniz mi?
Enjoying the app?
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Gönder
Send
Geri bildirim gönder
Send Feedback
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Please purchase the upgrade to get the below features
Bütün reklamları kalıdırın
Remove all ads
Arka planı ayarlayın
Set the background
İzotopların detaylarını görüntüleyin
View detailed information on isotopes
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
View more images for each element
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Customize the appearance of the periodic table
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Güncelleme ile mevcut
* Available with the upgrade
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Kapat
Close
Açık
On
Kapalı
Off
Resim kaynağı
Image Credits
Sürüm notları
Version Notes
Tema
Theme
Açık
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.