Елементи: Периодни Систем
Elements: The Periodic Table
Периодни Систем Елемената
Periodic Table
Почетна
Home
Упореди
Compare
Подешавања
Settings
Листа
List
Преведи
Translate
Превођење
Translation
О програму
About
Главно
General
Верзија
Version
Аутор: Naveen CS
Developed by Naveen CS
Захвалности
Credits
Претражи
Search
Помозите у превођењу апликације на Ваш језик
Help translate this app to your language
Језик
Language
Подржани језици
Supported Languages
Системски језик
System Language
Молимо покрените поново апликацију за промену језика
Please restart the app to switch language
Политика приватности
Privacy Policy
Ова апликација не прикупља или складишти Ваше податке
This app does not collect or store any user data
Нема елемената који се поклапају са вашом претрагом
No elements match your search
Резултати за
Results for
елемент
element
елементи
elements
Оцените
Rate
Контактирајте нас
Contact us
Унапреди
Upgrade
Унапредите за више функција
Upgrade for extra features
Функције
Features
Уживате у апликацији?
Enjoying the app?
Волели бисмо да оцените апликацију са 5 звездица
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Пошаљи
Send
Пошаљите повратне информације
Send Feedback
Молимо купите унапређену верзију да бисте могли да
Please purchase the upgrade to get the below features
Уклоните све рекламе
Remove all ads
Подесите позадину
Set the background
Погледате детаљне информације о изотопима
View detailed information on isotopes
Погледате више слика за сваки елемент
View more images for each element
Подесите изглед периодног система
Customize the appearance of the periodic table
Подешавање тастера за навигацију
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Доступно уз надоградњу
* Available with the upgrade
Опишите нам своје искуство или предложите како апликацију можемо учинити још бољом
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Затвори
Close
Укључено
On
Искључено
Off
Захвалности за слике
Image Credits
Информације о верзији
Version Notes
Теме
Theme
Светло
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.