Elementi: Periodni sustav
Elements: The Periodic Table
Periodni sustav
Periodic Table
Početna stranica
Home
Usporedba
Compare
Postavke
Settings
Popis
List
Prevedite
Translate
Prevođenje
Translation
O nama
About
Općenito
General
Verzija
Version
Razvijeno od strane Naveen CS-a
Developed by Naveen CS
Zasluge
Credits
Pretraživanje
Search
Pomozite prevesti ovu aplikaciju na vaš jezik
Help translate this app to your language
Jezik
Language
Podržani jezici
Supported Languages
Jezik sustava
System Language
Molimo ponovno pokrenite aplikaciju kako biste promijenili jezik
Please restart the app to switch language
Pravila o privatnosti
Privacy Policy
Ova aplikacija ne prikuplja i ne pohranjuje nikakve korisničke podatke
This app does not collect or store any user data
Nijedan element ne odgovara vašem pretraživanju
No elements match your search
Rezultati za
Results for
element
element
elementi
elements
Ocijenite
Rate
Obratite nam se
Contact us
Nadogradnja
Upgrade
Nadogradite aplikaciju za dodatne značajke
Upgrade for extra features
Značajke
Features
Uživate u aplikaciji?
Enjoying the app?
Voljeli bismo da našu aplikaciju ocijenite s 5 zvjezdica
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Pošalji
Send
Slanje povratnih informacija
Send Feedback
Molimo kupite nadogradnju kako biste dobili sljedeće značajke
Please purchase the upgrade to get the below features
Uklonite sve oglase
Remove all ads
Postavljanje pozadine
Set the background
Prikaz detaljnih informacija o izotopima
View detailed information on isotopes
Prikaz više slika svakog elementa
View more images for each element
Prilagođavanje izgleda periodnog sustava
Customize the appearance of the periodic table
Promjena tipkovnih prečaca za navigaciju
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Dostupno s nadogradnjom
* Available with the upgrade
Podijelite s nama svoje iskustvo ili predložite kako aplikaciju možemo učiniti još boljom
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Zatvori
Close
Uključeno
On
Isključeno
Off
Izvor slike
Image Credits
Napomene o verziji
Version Notes
Tema
Theme
Svijetla
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.